Skip to content

Warmteopslag: efficiënt gebruik van duurzame warmte

Duurzaam verwarmen is op veel manieren mogelijk. Maar of het nu via een thermisch zonnesysteem, een warmtepomp of hout-cv-installatie gebeurt; in de meeste gevallen wordt de warmte afkomstig van duurzame energie niet direct, en dus niet efficiënt gebruikt. De warmtevraag loopt nu eenmaal niet altijd gelijk met het warmte-aanbod. Wilt u echt alle door de zon, hout of warmtepomp opgewekte warmte gebruiken is warmteopslag in de vorm van een buffervat noodzakelijk.

Vooral bij gebruik van meerdere warmtebronnen is een buffervat aan te raden. Een buffervat kan worden voorzien van meerdere spiralen voor de uitwisseling van warmte. Bij een goed uitgedacht en geïnstalleerd systeem heeft de goedkoopste warmtebron altijd voorrang bij het warm houden van de bovenste laag water van het buffervat, zodat er altijd warm tapwater beschikbaar is.

Bijvoorbeeld: een woning wordt verwarmd met thermische zonne-energie (collectoren), een hout-cv installatie en een gasgestookte cv-ketel. In dit geval zal de zonnewarmte die niet direct gebruikt wordt, opgeslagen worden in het buffervat door warmte-uitwisseling via één van de spiralen. Via een andere warmtewisselaar wordt deze warmte onttrokken door gebruik van warm tapwater of verwarming van b.v. een vloerverwarming. Als er warmte vrijkomt via de houtkachel, zal deze ook weer opgeslagen worden in het buffervat. Pas als het buffervat zoveel afkoelt dat de bovenste helft niet genoeg warmte meer kan afgeven, wordt de gasgestookte ketel aangestuurd om de temperatuur op peil te houden. Wanneer er echter weer zonnewarmte beschikbaar is, zal deze warmte het buffervat weer zoveel mogelijk opwarmen zodat er weer geruime tijd warmte beschikbaar is.

Ingegraven buffervat van 800 liter
Ingegraven buffervat van 800 liter

Het ligt voor de hand dat hoe groter het vat, hoe groter de warmtecapaciteit is. Buffervaten zijn er in veel soorten en maten. Bij woningen is ruimtegebrek vaak een probleem. In dat geval is het zelfs mogelijk een buffervat buiten, of onder de grond te plaatsen. Of buiten onder de grond. De Rikutec-vaten die wij plaatsen hebben een dusdanige isolatiewaarde, dat het tot 90 graden opgewarmde water pas na 22 dagen is afgekoeld tot 40 graden. De Rikutec vaten zijn de enige in hun soort die ondergronds geplaatst kunnen worden. Het vat blijft bereikbaar via een deksel in de bestrating of grond. Het zal duidelijk zijn, dat voor bijna alle huishoudens op deze manier een oplossing is te vinden. Bij Smit installatietechniek is men op het juiste adres voor al deze mogelijkheden.