Keuringen

Scheepvaart- en gaskeuringen
Ons bedrijf heeft een erkenning van de scheepsvaartinspectie (nu ILT) tot het controleren van vloeibaar gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik aan boord van schepen. Na de twee- of driejaarlijkse controle van de gasinstallatie, en het uitvoeren van de nodige aanpassingen kunnen wij dan een keuringsverslag verzorgen voor het aanvragen van het keuringscertificaat.

Zo controleren wij om de drie jaar schepen die vallen onder de Rijn- en binnenvaart, zoals sportvissers, sleepvaartuigen of binnenvaartschepen; en om de twee jaar visserij- of koopvaardijschepen die vallen onder het directoraat zeevaart/visserij. Ook voor pleziervaartuigen verzorgen wij een gaskeuring en keuringscertificaat. De eigenaar is dan verzekerd van een veilige installatie en sommige pleziervaartuigverzekeringen geven met een keuringscertificaat korting op de premie.

Natuurlijk kunnen wij alle benodigde apparatuur zoals geisers, kookplaten, koelkasten en verwarming leveren en plaatsen aan boord van schepen. Mede door samenwerking met scheepswerven in de buurt hebben wij al een geruime ervaring opgedaan met installatiewerkzaamheden op schepen.